🕊 همایش ادبی استانی “سیمرغ جان”

🕊 همایش ادبی استانی “سیمرغ جان”
بزرگداشت عطار نیشابوری
با سخنرانی دکتر عزتی‌پرور
زمان: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت ۱۱
مکان: دبیرستان نمونه دولتی حضرت معصومه(س)
خیابان امام ، بعداز میدان شهید زین الدین، کوچه ۴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *