اطلاعیه زمان و مکان برگزاری مرحله نخست مشاعره

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری مرحله نخست دوازدهمین جشنواره فرهنگی، ادبی مشاعره دانش آموزی در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

One Reply to “اطلاعیه زمان و مکان برگزاری مرحله نخست مشاعره”

  1. Sahar

    سلام
    میخواستم بپرسم که در مشاعره کاربرد واژگان در بیت اگر یک بیت را برای دو کلمه استفاده کنیم مشکلی دارد ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *