گزارش بزرگداشت حافظ شیرازی و گفتاری در نگارش و انشا

در واپسین ساعت های آدینه بیستمین روز از مهرماه جاری، به همت انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان قم، آیین بزرگداشت حافظ شیرین سخن در سالن همایش دبستان میثم واقع در خیابان سالاریه شهر قم برگزار شد.
در این مراسم

که با اجرای عالی جناب دکتر علیاری و با خواندن آیاتی از کلام روح نواز حضرت حق آغاز شد، ابتدا استاد دکتر احمد عزتی پرور درباره حافظ و شکوه شعر او و نیاز جامعه امروز به دریافت جانمایه های شعر حافظ و جاری کردن اندیشه ها و آموزه های وی در زندگی فردی و اجتماعی پرداختند.
همچنین استاد درباره انشا و نویسندگی و اهمیت و ارتباط مهارت های چهارگانه گفتن، شنیدن، خواندن و نوشتن به نکات سودمندی اشاره کرده، راهکارهایی برای کارایی و پرباری کلاس های انشا ارائه نمودند.
پایان بخش سخنان استاد نقل خاطره ای شیرین از کلاس انشا بود.
سپس جناب آقای احمد علوی با خواندن یکی از غزل های زیبای خود، عزیزان حاضر در این محفل ادبی را بهره مند کردند.
در بخش سوم برنامه جناب استاد بابایی با موضوع دردمندی و دردگزاری حافظ به سخنرانی درباره این شاعر بزرگ پرداخته و جلوه های دردهای بشری را در سروده های وی نشان دادند.
استاد بابایی با مقایسه ای کوتاه میان حافظ و مولانا، به عنوان دو شاعر برتر وادی عشق و عرفان، دردهای مولانا را درد انسان انتزاعی و دردهای حافظ را درد انسان انضمامی دانستند و ضمن ادای احترام و ارادت دربرابر شعر پرشکوه مولانا، به جای خالی دردهای انسان زمینی در شعر او اشاره کرده و شعر حافظ را دراین زمینه کم نظیر خواندندچرا که علاوه بر درد عشق، دردهای فلسفی، انسانی، درد دین (به معنای خاص آن) و … در آن جلوه یافته است.
در بخش بعدی برنامه پس از شعرخوانی کوتاهی، نوای دلنشین استادعلی اصغر مظفری که با نی نوازی استاد حسن نیک روش همراه بود،طراوتی دوچندان به این محفل شاعرانه بخشید و در بخش پایانی برنامه جناب استاد رضا باقریان گزارش جامع خود را درباره موضوع شناسی آزمون نگارش، که حاصل تلاش و صرف زمان بسیار و خواندن حدود ۶ هزار برگه آزمون انشای دانش آموزان بود، ارائه کردند.
امید که چنین تلاش هایی توجه بیشتر به این مهم را در معلمان و دیگر دست اندرکاران برانگیزد.
با سپاس از همه بزرگواران حاضر در آیین بزرگداشت حافظ سترگ، به ویژه پیشکسوتان ارجمند جناب استاد نخعی، حاج صدری و دبیر انجمن انشا جناب آقای حسینی نژاد.
مجری توانمند این همایش جناب دکتر علیاری بودند، که با متن های زیبایی که قرائت می کردند،بر غنای برنامه افزوده بودند.
با سپاس از این همکار ارجمند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *