برگزاری نهمین نشست علمی تخصصی انجمن- اردیبهشت ۱۳۹۷

بار دیگر توفیق، رفیق راه انجمن علمی، آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم گردید تا با اجرای نشست­های هم ­اندیشی و دانش ­افزایی در خدمت اعضای انجمن، دبیران ادبیّات فارسی و علاقه­ مندان فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی باشیم.
موضوع نشست:
۱- سعدی و دستورمندی در آثارش
۲- خوانش و برسی چند حکایت از بوستان سعدی
زمان: جمعه ۷ اردیبهشت ­ماه ۱۳۹۷ ———– ساعت: ۱۷ تا ۱۹
مکان: ساختمان انجمن­های علمی آموزشی معلّمان استان قم، خیابان آذر، کوچه ۹۰ ، بعد از مسجد
همکاران ارجمند کتاب گزیده بوستان سعدی را همراه خود بیاورند.
برای شرکت ­کنندگان گواهی افزایش دانش و مهارت شغلی و شرکت فعّال صادر خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *