اطلاعیۀ زمان و مکان توزیع کارت ورود به جلسۀ مسابقۀ (المپیاد) ادبی دانش آموزی

      با احترام، به آگاهی می­ رسـاند کارت ورود به جلسۀ مسابـقۀ ادبیّات فارسی دانش­ آموزان سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶  طبق زمان­بندی زیر توزیع می­ گردد. خواهشمند است در کوتاه ­ترین زمان، برای دریافت کارت­ها اقدام شود تا حقّی از دانش ­آموزان ثبت نام کننده، تضییع نگردد.

  • کارت­های ورود به جلسه، روزهای سه شنبه ۸ /۱۲ ،  چهار­شنبه ۹/۱۲/  و  شنبه ۱۲/۱۲/   ۱۳۹۶ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ توزیع خواهد شد.

  • نشانی محلّ توزیع کارت­ها عبارت است از: خیابان مصلّی قدس جنوبی،کوچۀ شماره (۴)، جنب مرکز تحقیقات علمی و فنّی پروفسور حسابی.

  • مسابقۀ ادبی جمعه ۱۸/ ۱۲ /۱۳۹۶ ساعت ۱۵  (۳ بعدازظهر) برگزار می­ گردد.

  • نام حوزۀ آزمون و نشانی آن روی کارت ورود به جلسه داوطلبان ثبت شده است. به داوطلبان تاکید گردد حوزۀ آزمون را از قبل شناسایی کنند و نیم ساعت زودتر از زمان برگزاری، در حوزۀ مربوط حضور یابند.

  • مدیران محترم، ترتیبی اتّخاذ فرمایند که کارت­های ورود به جلسه به صورت یکجا دریافت و پس از الصاق عکس به دانش­ آموزان تحویل گردد.

  • ضروری است یک قطعه عکس ۴*۳ از دانش­ آموزان دریافت و پس از الصاق به کارت، با مهر مدرسه تایید گردد. در ضمن پرینت عکس­های اسکن شدۀ دانش ­آموزان برای الصاق روی کارت ورود به جلسه مسابقۀ ادبیّات فارسی قابل قبول است.

  • در حوزه ­های اجرا، ناظر استانی و مطبّق عکس، کارت عکس­دار داوطلبان را بررسی می­ نماید. چنانچه در هر مرحله آزمون مشخّص شود، تخلّفی صورت گرفته است، دانش­ آموز و مدرسه از آزمون محروم خواهند شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *