زمان و مکان برگزاری مرحلۀ نخست مسابقۀ مشاعرۀ دانش­ آموزی درسا­ل­ تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

 با احترام و قدردانی از مدیران گرانقدر و همکاران ارجمند و ادب دوست که به دعوت انجمن، برای حضور فعّالانۀ دانش ­آموزان در جشنوارۀ فرهنگی ادبی مشاعره پاسخ مثبت دادند، به آگاهی می­ رساند انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان و ادب فارسی استان قم، به استناد شیوه نامۀ مسابقۀ مشاعره، مرحلۀ نخست آن را در سه بخش برگزار می­ نماید.

۱- در همۀ بخش­­های سه­ گانۀ مشاعره، رعایت نکردن لحن و آهنگ، نادرست­ خوانی، درنگ بیش از ۳ ثانیه، نارساخوانی، تکرار بیت میان اعضای گروه و….  امتیاز منفی دارد و از سقف امتیازها کسر خواهد شد. در ضمن در خوانش بیت­ها، ملاک شکل مکتوب ( حروف) است نه ملفوظ.

۲- فهرست دانش ­آموزان ثبت نام شده نزد انجمن موجود است. از این رو  برای مسابقۀ مشاعره نیاز به معرفی نامۀ مدرسه و کارت ورد به جلسه نیست.

۳- مدیران محترم برابر مقرّرات از اولیای دانش ­آموزانی که در جشنواره شرکت می ­نمایند، رضایت­ نامه کتبی دریافت و در مدرسه نگه دارند.

۴- شرکت­ کنندگان نیم ساعت زودتر در محلّ برگزاری مسابقه حضور داشته باشند. در ضمن به مکان برگزاری و تاریخ و ساعت دقیق مسابقه توجّه شود.

۵- مرحلۀ دوم ( نهایی) نیمۀ دوم فروردین ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. مسابقۀ مدارس ابتدایی پسرانه و منطقۀ کهک یک مرحله­ ای خواهد بود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *