گزارشی از برگزاری دورۀ آموزشی ضمن خدمت«مهارت خواندن»

در لغت عشق، سخن جان ماست “نظامی”

به نام خداوند صاحب سخن

با احترام و سپاسگزاری از همکاران ارجمند که به ندای انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم پاسخ مثبت دادند و در دورۀ آموزشی ضمن خدمت«مهارت خواندن» ثبت نام و شرکت جستند، گزارش کوتاهی از برگزاری نخستین و دومین روز برگزاری این دوره تقدیم آن دسته از همکارانی که موفق نشدند در این دوره شرکت نمایند، می گردد.

در تاریخ نهم و دهم  آذر ماه سال جاری نخستین دوره ضمن خدمت آموزش در مرکز آموزش نیروی انسانی ناحیه ۴ قم ، برگزار شد. در این نشست روز نخست از جناب دکتر کمالی نهاد دعوت به عمل آمده بود تا به عنوان  مسئول اتحادیه کشوری انجمن های علمی معلمان ادبیات فارسی مدرس و نویسنده کتاب « مهارت خواندن »، حضور یافته و دانش خود را دراین زمینه به همکاران استانی حاضر در این نشست آموزشی،  بیاموزند. افزون تر این که شرکت کنندگان روز جمعه ۱۰ آذر ماه  که دومین روزبرگزاری نشست بود از محضر استاد ارجمند و گرانمایه استان، مدرس دانشگاه و یکی از موسسان بزرگوار انجمن جناب آقای دکتر احمد عزتی پرور استفاده بردند.

در این این ۱۲ ساعت سپری شده از دوره  دکتر کمالی نهاد ابتدا به بیان مهارت های چهارگانه زبانی ( شنیدن ، سخن گفتن، خواندن و نوشتن ) پرداخته و ضمن شرح هریک از این مهارت ها و همراه کردن آن با تصویرها و فیلم های مرتبط با بحث ، به اهمیت هر یک از این مهارت ها پرداختند .

مهارت خواندن چنان در درک و دریافت همه زمینه های دانش و تدریس و تفهیم آن به دیگران ، نقش پررنگی دارد که نیاز است تمامی آموزگاران و معلمان در رشته های مختلف به کسب این مهارت بپردازند و بر همه معلمان زبان و ادبیات فارسی است که این مهم را خود آموخته و در دانش آموزان خود نیز این مهارت را ایجاد و تقویت کنند .

خوشبختانه به جز معلمان ادبیات فارسی ، معلمان درس های دیگر نیز ، در این نشست آموزشی شرکت داشته و در پایان کلاس به مفید و کارا بودن مباحث اشاره و سپاس گزاری کردند .

برخی از همکاران نیز به تبادل تجربیات خویش دراین زمینه و تأیید ضعف اساسی در دانش آموزان دراین مهارت ، پرداختند .

از جمله نمونه هایی که نوع خواندن آن به درک ناقص و حتی اشتباه مضمون می انجامد بیت زیر از استاد سخن ، سعدی ، است که جناب دکتر کمالی نهاد به آن اشاره کردند :

تن آدمی شریف است به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

که با خوانش غلط می تواند مفهوم کاملا مغایر با منطور شاعر را به ذهن بیاورد .

از موارد دیگری که جناب دکتر به آن اشاره کردند رتبه ناامیدکننده کشورمان در آزمون جهانی پرلز بود که ایرادها وخطاهای مجریان و گویندگان و متولیان امور در بیشتر موارد ، نیز گواهی بر این مدعاست .

و نهایت سخن این که درست شنیدن به خوب سخن گفتن و خوب خواندن را به دنبال خواهد داشت و این سه مهارت ، نوشتن را در افراد یک جامعه ، تقویت خواهد کرد .

در پایان جناب آقای دکتر کمالی نهاد ، گنجینه الکترونیکی باارزش خود را که در بردارنده دیوان های شعر بیشتر شاعران ، کتابخانه مجازی و فیلم ها و تصاویر آموزشی مرتبط با درس های ادبیات فارسی در دوره های متوسطه اول و دوم بود ، دراختیار همکاران استان قرار دادند. .

گروه انجمن علمی آموزشی معلمان زبان وادبیات فارسی استان قم ، ضمن سپاس بیکران از ایشان ، آرزوی پیروزی و بهروزی این استاد گرامی را دارد .

بی سخن آوازه عالم نبود

این همه گفتیم و سخن کم نبود

گفتنی است این دوره در روز جمعه ۱۰ آذر به استادی دکتر احمد عزتی پرور در بارۀ اهمیّت واحدهای زبر زنجیری در خواندن سخن گفتند و با آوردن نمونه های گوناگون، به شرح وبسط و روشن نمودن واحدهای زبر زنجیری در گفتار پرداختند. سپس به اهمیت لحن و انواع لحن ها در خواندن متون نظم و نثر اشاره فرمودند. ادامه یافت و حضرت استاد بیشتر بر جنبۀ عملی مهارت خواندن تاکید داشتند.

همچنین نمونه هایی از مولانای بزرگ ارایه نمودند که با خوانش نادرست، غبار تردید بر آینۀ معانی زلال شعر وی، می نشاند و خواننده به گمان تکرار بی معنای مصراع های یک شعر دچار می شود :

چون از او گشتی همه چیز از تو گشت

چون از او گشتی همه چیز از تو گشت

یا :

آن یکی شیری ست اندر بادیه

این یکی شیری ست اندر بادیه

جلسات آینده نیز در طبق برنامه برگزار خواهد شد.

تهیه گزارش سرکار خانم فرزانه کریمی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *