شیوه نامۀ برگزاری مسابقۀ علمی ادبیّات فارسی(المپیاد ادبی)دانش آموزی

باسلام و احترام، نظر به نتایج ارزنده و تأثیرگذار مسابقه های علمی در روند تحصیلی دانش آموزان و برای ایجاد یک رقابت سالم علمی به آگاهی می رساند انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم در نظر دارد در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ برای بهبود وکیفیّت بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری درس ادبیّات فارسی و تقویت مهارت های زبانی و ادبی دانش آموزان مسابقۀ علمی ادبیّات فارسی را برگزار نماید.
الف) شیوۀ اجرا:
۱- مسابقه برای دانش آموزان علاقه مند و داوطلب دورۀ اوّل متوسّطه « پایه های هفتم، هشتم و نهم» و دورۀ دوم متوسّطۀ « پایۀ دهم و یازدهم» ( همۀ رشته ها بجز کاردانش و فنّی و حرفه ای) برگزار می گردد. شرکت دانش آموزان مدارس در این مسابقۀ ادبی داوطلبانه و آزاد است و از لحاظ تعداد نفرات محدودیّتی ندارد.
۲- مسابقه روز جمعه/ ۱۸/ اسفندماه /۱۳۹۶در یک مرحلۀ هماهنگ استانی برگزار و قبل از زمان اجرا، با صدور اطلاعیه و کارت ورود به جلسه، ساعت دقیق و نشانی حوزه های اجرایی مسابقه اعلام خواهد شد.

۳- برای تشویق دانش آموزان به مطالعۀ کتاب های غیردرسی و دانش افزایی علمی و ادبی آنان، برای همۀ پایه های تحصیلی کتاب «پرتو سخن» به عنوان منبع کمکی مسابقه در نظر گرفته شده است و با تخفیف حدود ۳۵ درصد به قیمت ۱۲ هزار تومان ( قیمت پشت جلد هیجده هزار تومان) در مکان ثبت نام عرضه خواهد شد. دانش آموزانی که در سال های قبل کتاب مزبور را تهیّه کرده اند، نیازی به تهیّۀ مجدّد آن ندارند. گفتنی است خرید کتاب اجباری نیست، همچنین پیشنهاد می گردد مدیران ارجمند چند جلد از کتاب مزبور را برای کتاب خانۀ مدارس تهیّه کنند و آنها را برای مطالعه در اختیار دانش آموزان قرار دهند. جدول منابع، بودجه بندی، تعداد و ضریب سؤال های مسابقۀ ادبی پیوست است.
۴- در راستای تأمین بخشی از هزینه های مسابقه، دوازده هزار (۱۲۰۰۰) تومان برای ثبت نام تعیین شده، که باید به حساب شمارۀ( ۰۲۱۰۸۹۷۸۸۹۰۰۸) بانک صادرات شعبه صدوق ( قابل پرداخت در کلیّۀ شعب بانک صادرات)، به نام انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم، واریز و اصل فیش هنگام ثبت نام تحویل گردد.
۵- پیشنهاد می شود مدارس از دانش آموزان داوطلب گروهی ثبت نام و هزینۀ ثبت نام را یکجا واریز نمایند و تصویر فیش واریزی در مدرسه نگهداری شود.
۶- مسابقه شامل ۵۰ سؤال چهارگزینه ای مطابق جدول پیوستی منابع است. در ضمن مسابقه نمرۀ منفی دارد.

ب) نحوه انتخاب و تشویق افراد برتر:

۷- در انتخاب و معرّفی افراد برگزیده جنسیّت ملاک عمل نخواهد بود و در جمع از هر پایه ( ۲۵ نفر) به شیوۀ زیر به عنوان برگزیده، اعلام نتیجه و از آنان تقدیر خواهد شد:
الف) نخست رتبه های اوّل تا سوم هر پایه بدون در نظر گرفتن نوع مدرسه اعلام می گردد. ب) سپس به لحاظ تعدّد نوع مدارس و وجود استعدادهای گوناگون در هر یک از این مدارس، در انتخاب و معرّفی نفرات دیگر به تفکیک نوع مدارس اقدام می شود:
۱- دولتی ( ۷ ) نفر ۲- شاهد ( ۳ ) نفر ۳- غیردولتی ( ۵ ) نفر ۴- نمونه دولتی ( ۴ ) نفر ۵- استعدادهای درخشان ( ۳ ) نفر.
۸- به پیشنهاد انجمن مدیریت های محترم آموزش و پرورش نواحی برای مدیران و دبیران فعال و دبیرانی که دو تن از دانش آموزان آنان، رتبه های اول تا سوم استانی را کسب نمایند، تقدیر نامه صادر می نمایند.
۹- مشخّصات دانش آموزان ثبت نام شده در مدرسه به تفکیک پایه در نمونه برگی به شیوۀ زیر تهیّه و همراه فیش واریزی تحویل گردد:

پ)مکان و زمان تحویل فهرست داوطلبان و اصل فیش واریزی:
مکان: خیابان مصلّی قدس جنوبی،کوچه شماره (۴)، جنب مرکز تحقیقات علمی و فنّی پروفسور حسابی
زمان: ۲۳ دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه۱۳۹۶ بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل؛ ساعت: ۸ صبح تا ۱۲:۳۰

پیوست اطلاعیه: جدول منابع مسابقۀ علمی ادبیّات فارسی برای همۀ پایه ها⇓⇓⇓

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *