برگزاری دورۀ ضمن خدمت «آموزش مهارت خواندن»

اطلاعیه برگزاری دورۀ ضمن خدمت

به نام خداوند جان آفرین

قابل توجّه فرهنگیان ارجمند: مدیران، معاونان، دبیران،آموزگاران و دانشجو معلّمان

انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم برگزار می­ کند:

دورۀ ضمن خدمت «آموزش مهارت خواندن»

 • این دوره با عنایت به مجوز شماره ۱۸۰/۱۹۷۸۰۸ تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و در راستای سیاست­ های مرکز برنامه­ ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت متبوع و با هماهنگی دفتر تالیف و برنامه ­ریزی کتب درسی برگزار می­ شود و مجوزهای لازم را کسب کرده است.
 • دورۀ مزبور با هماهنگی اتحادیّۀ انجمن­ های علمی آموزشی معلّمان ادبیّات فارسی کشور اجرا می­ شود و ادارۀ برنامه ­ریزی و نیروی انسانی هر استان بر حُسن اجرای آن نظارت دارد.
 • عنوان دوره «آموزش مهارت خواندن» با کد ۹۹۵۰۵۹۰۳ به میزان ۲۴ ساعت و حضوری است و همۀ همکاران فرهنگی و دانشجو معلّمان (دارای کد پرسنلی) در همۀ رشته­ های مختلف تحصیلی با توجّه به شرایط دوره در سامانۀ ltms می­ توانند در دوره شرکت نمایند.
 • هزینۀ اجرای دوره برای داوطلبان و علاقه­ مندان با احتساب هزینه منبع آموزشی دوره ۳۲۰۰۰ تومان خواهد بود. منبع دوره ( تهیّه شده زیر نظر اتحادیه در انتشارات نگار کمال و نشر روزگار) کتاب «مهارت خواندن در آموزش زبان فارسی» برای تمام کشور هماهنگ و الزامی است. بهای کتاب ۱۵۰۰۰ تومان است که در اختیار همکاران شرکت کننده قرار خواهد گرفت.
 • مبلغ یاد شده باید به حساب: شمارۀ (۰۲۱۰۸۹۷۸۸۹۰۰۸) بانک صادرات شعبۀ صدوق ( قابل پرداخت در کلیۀ شعب بانک صادرات)، به نام انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم، واریز و اصل فیش هنگام ثبت نام تحویل گردد.
 • برگزاری این دوره بر عهدۀ انجمن علمی معلّمان ادبیّات فارسی استان است. همکاران جهت هرگونه سوال می­ توانند با شماره تلفن۰۹۱۲۲۵۳۷۳۱۶ جناب آقای ابراهیم زاده تماس بگیرند.
 • زمان و مکان ثبت نام « مرکز آموزش نیروی انسانی ناحیه۴ »، واقع در چهار راه شهدا و مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۶ خواهد بود.
 • نمایندۀ انجمن در مرکز آموزش نیروی انسانی ناحیه ۴ آماده ثبت­ نام داوطلبان و دریافت فیش واریزی است.
 • زمان و مکان اجرای دوره بعد از پایان مهلت ثبت نام اعلام می­ گردد.
 • در ضمن نظر به پرسش بسیاری از همکاران در بارۀ دورۀ ضمن خدمت «آموزش مهارت خواندن» به آگاهی همۀ عزیزان می رساند  در این دوره مدیران، معاونان آموزشی، اجرایی و پرورشی، دبیران همۀ رشته های تحصیلی متوسطۀ  اوّل و دوم ، آموزگاران دوره ابتدایی در همۀ پایه ها و دانشجو معلمان می‌توانند شرکت نمایند.ضرورت دارد علاقه مندان به استناد بخشنامه برای ثبت نام با به همراه داشتن فیش واریزی به ضمن خدمت ناحیه  ۴ واقع در راه بیمارستان مراجعه نمایید. هم چنین ثبت نام به صورت گروهی ( واریز هزینه ثبت نام چند همکار در یک فیش) و ثبت مشخصات کامل در پشت فیش، منعی ندارد.
 • پیشنهاد می شود برای اطلاع رسانی بیشتر و سریع تربخشنامه و اطلاعیه انجمن را در گروهها و کانالهایی که برای مدیران، دبیران و آموزگاران است منتشر فرمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *