اطلاعیّۀ برگزاری نشست آموزشی، تخصّصی جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۶

بار دیگر توفیق، رفیق راه انجمن علمی، آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم گردیدتا با اجرای نشست­های هم­ اندیشی و دانش­ افزایی در خدمت اعضای انجمن، دبیران ادبیّات فارسی و علاقه­ مندان فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی باشیم.

موضوع این برنامه:

شیوه ­های معنا نمودن متون قدیم(شعر) و درک زیبایی شناسانۀ آن­ها

در ضمن همکارانی که علاقه­ مند عضویت در انجمن هستند، نمون برگ پیوست را تکمیل و روز نشست تخصّصی تحویل فرمایند.

زمان: جمعه ۲۱ مهر ماه  ۱۳۹۶ ساعت: ۱۵  تا ۱۷

مکان: ساختمان انجمن­های علمی آموزشی معلّمان استان قم،خیابان آذر،  کوچه ۹۰ ،  بعد از مسجد،

 برای شرکت­ کنندگان گواهی افزایش دانش و مهارت شغلی و شرکت فعّال صادر خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *