دوره های آموزشی

برگزاری دوره ضمن خدمت ( مهارت خواندن، آیین و مهارتهای نوشتن، درست نویسی و ویراستاری، ادبیات کودکان و نوجوانان و….) با حضور همکاران مشتاق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *